Droga do kariery, czyli działania w Projekcie

1. Szkolne Projekty Badawcze (I i II edycja)

Zajęcia pozalekcyjne realizujące ideę szkolnego ruchu naukowego, w ramach których działają kilkuosobowe (średnio 9 uczniów) Zespoły Badawcze prowadzone przez nauczycieli w szkołach. Są to zajęcia nastawione na swobodne rozwijanie zainteresowań z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, przedsiębiorczość i prowadzone z wykorzystaniem metody projektu.

Na początku I semestru roku szkolnego 2011/2012 nastąpił wybór problemów i obszarów badawczych. Nauczyciele przy współpracy z Superwizorami ds. Realizacji Projektu opracowali projekt badawczy zawierający m. in. cele projektu, działania, zakładane rezultaty, nakłady (sprzęt i materiały dydaktyczne), użyteczność zakładanych rezultatów. Tak skonstruowany projekt był podstawą do realizacji zajęć pozalekcyjnych w I edycji Szkolnych Projektów Badawczych.

Druga edycja uwzględnia konieczność przygotowania uczniów do egzaminu kończącego szkołę. Przeprowadzone zostaną wśród uczniów testy sprawdzające, w jakich obszarach muszą się doskonalić. Istniejące Zespoły Badawcze podzielą się na Komórki Badawcze, w ramach których będą wspólnie rozwijać umiejętności pod kątem wyboru kierunku studiów.

Termin realizacji:

I edycja – lata szkolne 2011/2012 r.

II edycja – lata szkolne 2012/2013 r.

Całkowita liczba godzin lekcyjnych na jeden Zespół Badawczy – 112 (28 godzin lekcyjnych na semestr).

Projekt obejmuje zarówno koszt wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia, jak i doposażenia szkoły w materiały dydaktyczne (średnie doposażenie szkoły w wysokości 9900,00 zł).

 

2. Doradztwo zawodowe i kompetencyjne

Zajęcia pozalekcyjne z psychologami, ekspertami ds. rozwoju osobistego i doradztwa zawodowego. Celem jest pomoc w wyborze ścieżki kształcenia, identyfikacja mocnych i słabych stron ucznia, przedstawienie perspektyw zatrudnienia na lokalnym i globalnym rynku pracy.

Termin realizacji: rok szkolny 2010/2011 r.

doradztwo kompetencyjne: I semestr 2010/2011 r.

doradztwo zawodowe : II semestr 2010/2011 r.

Ilość godzin na 1 zespół:

doradztwo kompetencyjne: 24 godziny (6 sesji po 4 h)

doradztwo zawodowe: 32 godziny (8 sesji po 4 h)

Projekt obejmuje zarówno koszt zatrudnienia ekspertów, jak i koszt materiałów pomocniczych do przeprowadzenia zajęć. Zadanie zakończone jest wydaniem certyfikatu potwierdzającego udział uczniów w zajęciach.

 

3. Podróże „Innowacyjni globalnie”

To jednodniowe wyjazdy do innowacyjnych firm działających w sektorach biotechnologii, hi-tech, automatyki przemysłowej etc. Podczas wizyt praktycy przybliżyli uczniom zagadnienia związane z konkurencyjnością firm na rynku, nowoczesnymi obszarami badawczymi, postępem technicznym w różnych branżach. Ponadto zadanie jest okazją do zwiedzenia niedostępnych zazwyczaj miejsc na uczelniach czy w jednostkach naukowo-badawczych, takich jak np. laboratoria.

„Podróże” dają szansę poznania trendów rozwoju światowej nauki i obrazują uczniom ścieżki kariery, którymi mogą podążyć. WSP TWP zapewnia działania towarzyszące w postaci pokrycia kosztów: dojazdu, wyżywienia, ubezpieczenia i opieki nad uczniami.

Termin realizacji: rok szkolny 2010/2011 r.

Średnia liczba wyjazdów dla jednej szkoły: 4

 

4. Paszporty edukacyjne

Formuła „Paszportów edukacyjnych” polega na sfinansowaniu kosztu udziału uczniów na przykład w dniach otwartych, targach, konferencjach edukacyjnych. Celem zadania jest wzrost samoświadomości i samosterowności uczniów w procesie edukacji poprzez stworzenie możliwości udziału w interesujących ucznia wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, naukowym i popularnonaukowym.

Rekomendowaną przez projektodawcę formą jest wyjazd grupowy uczniów pod opieką nauczycieli.

Projekt zakłada pokrycie kosztów dojazdu i udziału ucznia w wydarzeniu, a także opieki nauczyciela.

Termin realizacji: rok szkolny 2010/2011 r.

 

5. Letnie Tematyczne Obozy Naukowe

Tygodniowe obozy dla uczniów w ośrodkach wypoczynkowych, podczas których odbywały się warsztaty, pokazy, spotkania z naukowcami w wakacyjnej atmosferze.

W pierwszej części turnus składał się z 3 dni zajęć z przedmiotu badawczego (biologia, fizyka, chemia, matematyka, informatyka, przedsiębiorczość) oraz spotkań ze znanymi naukowcami. Kolejne dni obozu to zajęcia rozwijające umiejętności uczniów w zakresie pracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej i asertywności – szkolenie „Ja w zespole”. Na zakończenie obozu odbył się Turniej Zespołów Badawczych. Trzy zwycięskie zespoły w danej kategorii otrzymały nagrody w postaci sprzętu i pomocy dydaktycznych, które będą do wykorzystania w zajęciach Szkolnych Projektów Badawczych.

Termin realizacji: wakacje 2011 r.

WSP TWP w Warszawie finansuje koszt:

- dojazdu, pobytu i wyżywienia uczniów i nauczycieli w ośrodkach wypoczynkowych,

- ubezpieczenia uczniów,

- wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia i dla kadry szkoleniowej,

- nagród dla uczniów.

 

6. Piknik Młodych Naukowców

Każda Szkoła biorąca udział w Projekcie miała możliwość zorganizowania „Pikniku”, na którym zaprezentowała rodzicom, nauczycielom i uczniom m.in. efekty prac z I edycji Szkolnych Zespołów Badawczych. Celem imprezy było upowszechnienie wiedzy o różnych dyscyplinach naukowych poprzez ciekawe eksperymenty i pokazy. To też świetna okazja dla szkoły na promocję jej własnej oferty edukacyjnej.

WSP TWP w Warszawie finansuje m. in. koszt technicznej organizacji pikniku w szkole, zakupu dodatkowych materiałów dydaktycznych (np. odczynników) na potrzeby przeprowadzenia prezentacji i eksperymentów, zgodnie z wcześniej przygotowanym przez Szkołę i zaakceptowanym przez Biuro Projektu scenariuszem
i budżetem „Pikniku”.

Termin realizacji: IV 2012 – IX 2012 r.

 

7. Konkurs na uczniowski projekt popularyzujący naukę

Zespoły Badawcze wraz z nauczycielami przygotują projekt skierowany do uczniów innych szkół, popularyzujący nauki przyrodniczo-matematyczne lub przedsiębiorczość. Oceny projektów dokona Komisja Oceniająca, która nagrodzi 5 Zespołów Badawczych. Autorzy najlepszych prac otrzymają możliwość sfinansowania wyjazdu na zagraniczne seminarium, konferencję lub sympozjum naukowe – łączna suma nagród wynosi 50 tysięcy złotych.

Termin realizacji: 2012 r.

 

8. Interdyscyplinarna Akademia Naukowców

Projekt przewiduje również pięć Akademii zorganizowanych w ośrodkach naukowych. Celem Akademii jest skłonienie uczniów do twórczego rozwiązywania problemów i szukania niekonwencjonalnych rozwiązań. Uczniowie – korzystając z pomocy naukowców, inżynierów, wykładowców akademickich – zespołowo rozwiązywali zagadki interdyscyplinarne.

Nagrodami były pomoce naukowe, które pozwolą uczniom na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności uczenia się i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Termin realizacji: 2012 r.

Projekt zakłada pokrycie kosztów dojazdu, 5-dniowego pobytu i wyżywienia uczniów i nauczycieli, a także opieki nauczycieli nad uczniami.

»Na górę
Kontakt
WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie
os. Witosa 20
77-300 Człuchów
Polska, woj. Pomorskie
tel. (59) 834 43 72
fax. (59) 834 43 72
UE
Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzono naszą stornę 106707 razy
:: Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
x
Logowanie
login:
hasło:
Przypomnienie hasła
login:
Logowanie do strefy klienta
Znajdujesz się w miejscu umożliwiającym dostęp do strefy klienta. W celu zalogowania się wpisz w wyznaczone miejsca swój login i hasło a następnie kliknij "zaloguj się". Aby zamknąć okno logowania kliknij na przycisk "X"


Przywracanie utraconego hasła
Jeżeli nie pamiętasz hasła, skorzystaj z możliwości przypomnienia hasła. Wpisz swój login a następnie kliknij "przypomnij mi hasło". Aby zamknąć okno logowania kliknij na przycisk "X".
x
Wyszukaj w serwisie
W celu wyszukania treści w serwisie wpisz szukana frazę a nastepnie kliknij na przycisk "WYSZUKAJ". Aby zamknąć okno wyszukiwania kliknij na przycisk "X"